Rolstoelvervoer

Aan het vervoer van mensen met een beperking worden steeds hogere eisen gesteld. Daarom besteden wij extra aandacht en zorg aan u en de voorzieningen in onze voertuigen. Wij beschikken over een Rolstoel-taxi waar een rolstoel en medepassagiers in vervoerd kunnen worden.

Ook bieden we de mogelijkheid om meerdere mindervaliden te vervoeren. Natuurlijk voldoet ons rolstoelvervoer aan de code VVR (Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden). Dit betekent onder meer dat onze chauffeurs een speciale opleiding hebben gevolgd en in hun rijgedrag rekening houden met de bijzondere behoeften van hun passagiers.

Onze auto’s zijn voorzien van moderne liftinstallaties en veilige rolstoelvastzetsystemen.

Als u met een rolstoel naar Schiermonnikoog gaat en van ons vervoer gebruik wilt maken,
verzoeken wij u dit ruim van te voren te reserveren.